Taisyklės

Šios taisyklės nusako naudojimasi skelbimų talpinimo paslauga skelbiuparduodu.lt svetainėje ir yra neginčijamos.
Naudodamiesi svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis taisyklėmis, sutinkate su taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų įsipareigojimų,
jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.


1. Skelbimo talpinimas:
1. skelbiuparduodu.lt svetainėje lankytojui leidžiama patalpinti asmeninius pardavimo, nuomos, paslaugu ir kitus skelbimus.
2. Skelbimą leidžiama talpinti tik užsiregistravus skelbiuparduodu.lt svetainėje.
3. Po skelbimo patalpinimo, skelbimą peržiuri ir patvirtina arba nepatvirtina svetainės administratorius.
Skelbimas gali būti nepatvirtintas, jei neatitinka 2 punkte nurodytų reikalavimų.

2. Skelbimo talpinimo reikalavimai:
1. Skelbime privaloma nurodyti teisingą telefono nr., bei el. pašto adresą.
2. Skelbime negali būti nuorodų į kitus skelbimų portalus.
3. Skelbimas negali būti pasikartojantis, aprašantis tą pačią paslaugą, ar produktą. Jei toks skelbimas jau yra skelbiuparduodu.lt svetainėje - skelbimas nebus patvirtintas administratoriaus.
4. Skelbimas turi būti talpinamas tinkamoje pagal skelbimo tekstą kategorijoje. (Jei skelbimas yra apie transporto paslaugą - jis negali būti netinkamoje kategorije, pvz. muzikos instrumentai)
5. Skelbimai nepriimami, jei: yra įžeidžiančio pobūdžio, aprašo neegzistuojančią paslaugą, įtariamas sukčiavimas, atitinka bent vieną 9 pastraipos punktą.

3. Skelbimo pašalinimas:
1. Pasibaigus skelbimo galiojimui skelbimas bus ištrintas automatiškai iš skelbiuparduodu.lt svetainės, prieš tai informavus skelbimo autorių el. paštu.
2. Skelbimo savininkas turi teisę panaikinti nebereikalingą skelbimą, prisijungęs prie skelbiuparduodu.lt svetainės, nurodydamas savo prisijungimo duomenis.
3. Skelbimas nedelsiant bus pašalintas gavus skundą iš kitų skelbiuparduodu.lt lankytojų, jei svetainės lankytojas buvo apgautas, ar nukentėjo dėl
skelbimo autoriaus skelbimo, o skelbimo autoriaus duomenys (el. paštas, telefonas, ip adresas) perduoti teisėtvarkos institucijoms
pagal pareikalavimą.
4. Skelbimas bet kada gali būti pašalintas, jei bus aptiktas kitas panašus skelbimas, skelbimas įdėtas netinkamoje kategorijoje, skelbimas
apibūdina tą pačią paslaugą, kaip kitame to paties autoriaus skelbime, ar skelbimas turi tą patį el. pašto adresą, telefoną, ir nusako tą pačią
paslaugą kelis kartus, naudojant skirtingas sukurtas paskyras skelbiuparduodu.lt svetainėje.
5. Skelbimas panaikinamas , jei skelbime neteisėtai naudojamos nuotraukos, gavus skundą iš nuotraukų autoriaus.

4. Skelbimo redagavimas ir atnaujinimas:
1. Skelbimus galima atnaujinti ir redaguoti prisijungus prie skelbiuparduodu.lt svetainės nurodant anksčiau suvestus savo prisijungimo duomenis (prisijungimo vardą, slaptažodį)
2. Rekomenduojamas skelbimų atnaujinimo intervalas 2 kartus per parą, jei nenurodyta kitaip.


5. Privatumo politika
1. Visi skelbiuparduodu.lt svetainėje suvesti vartotojo duomenys, išskyrus telefono nr., yra prieinami tik pačiam vartotojui.
skelbiuparduodu.lt neatskleidžia šių duomenų trečiosioms šalims.
Vartotojo el. pašto adresas nėra matomas lankytojams.
skelbiuparduodu.lt neatsako už el. pašto adresų panaudojimą kitiems tikslams, jei el. pašto adresas yra nurodytas skelbimo tekste,
ar skelbimo antraštėje ir yra matomas viešai. Talpinant skelbimą el. pašto adresą privaloma rašyti tam skirtame laukelyje.
2. Laiškų siuntimas:
1. Kiekvienas lankytojas turi teisę išsiųsti užklausą skelbimo autoriui apie jo teikiamą paslaugą, ar parduodamą prekę.
2. Kiekvienas lankytojo laiškas, prieš išsiunčiant yra peržiūrimas administratoriaus ir gali būti išsiųstas arba neišsiųstas.
3. Laiškas iš lankytojo nesiunčiamas, jei laiškas yra nesusijęs su skelbimo autoriaus teikiama paslauga ar parduodama preke.
4. skelbiuparduodu.lt pasilieka teisę išsiųsti skelbimo autoriui pranešimus apie paslaugų teikimo pasikeitimus, skelbimo patvirtinimo informaciją,
ar informuoti apie skelbimo galiojimo pabaigą, bei kitą su šia svetainę susijusią informaciją.

6. Lankytojo duomenų rinkimas:
1. skelbiuparduodu.lt svetainėje yra naudojami sausainėliai (angliškai cookies), kurie privalomi siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą svetainėje.
2. skelbiuparduodu.lt svetainėje renkami duomenys: ip adresas, operacinė sistema, interneto naršyklės versija.
3. Lankytojas bet kada gali ištrinti sausainėlius (cookies) iš savo interneto naršyklės.

7. Atsisakymas teikti paslaugas:
1. skelbiuparduodu.lt gali atsisakyti teikti skelbimų talpinimo paslaugas, bei blokuoti lankytoją jei:
lankytojas piktavališkai stengiasi pakenkti svetainei;
siunčia brukalus (laiškus , nesusijusius su skelbimo autoriaus teikiama paslauga, ar parduodama preke);
talpina pasikartojančius skelbimus;
talpina 2 punkto neatitinkačius skelbimus;


8. Skelbimų talpinimo taisyklių pakeitimas
1. skelbiuparduodu.lt pasilieka teisę bet kada pakeisti šias taisykles neispėjus.
2. Apie skelbimų talpinimo taisyklių pasikeitimus informuoti lankytojus apsilankius skelbiuparduodu.lt svetainėje.
3. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį,
funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas,
Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama.
Klientas supranta ir sutinka, kad skelbiuparduodu.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais
sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

9. Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų objektų pardavimu ir/ar pirkimu:

 

  • akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;
  • medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
  • trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
  • autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;
  • pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz. sieros rūgštį, karbidą);
  • narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač narkotikus, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;
  • elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;
  • bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt.;
  • žmogaus arba gyvūnų organus;
  • pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;
  • programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;
  • programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:
   • kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;
   • programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;
   • stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;
   • programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;
  • serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;
  • instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:
   • leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;
   • pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;
   • leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;
  • nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:
   • momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
   • nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);
   • nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;
  • partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;
  • asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;
  • išankstinio apmokėjimo korteles;
  • paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
  • biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;
  • žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;
  • ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;
  • registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;
  • el. pašto paslaugas: t.y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;
  • paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);
  • uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);
  • kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
  • taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.